lördag 22 maj 2010

MedX Pullover

MedX Pullover eller "The upper body squat" som upphovsmannen Arthur Jones kallade den är en mycket bra övning för att komma åt den stora breda ryggmuskeln (Latissimus) utan att involvera eller bli begränsad av sina armar. I en klassisk latsdrag/pulldown är det lätt hänt att biceps blir den muskel som tränas hårdast eftersom den är svagare än lats:en. Med korrekt teknik kan detta dock ofta undvikas. Stora fördelar med MedX pullover är den långa rörelsen, individuella armarna, minimala friktionen och förmågan att finjustera belastningen (0.9kg per steg).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar