lördag 12 juni 2010

Benpress - nu ändå jobbigare!

Benpress involverar huvudsakligen framsida lår (Quadriceps) och den stora sätesmuskeln (gluteus maximus) men även till viss del insidan av låren (Adductores). Till skillnad från vad många tror tränas inte baksida lår i en benpress. Med hjälp av att justera ryggstöd, fotplatta och placering av fötterna på olika sätt kan man skifta betoningen mellan framsida lår och sätesmuskeln. Det kan låta konstigt, men med rätt mental fokusering kan betoningen förstärkas ytterligare.

Störst skaderisk: Ryggen
Vanligaste misstag: Pressa med främre delen av fötterna

I videon används Jreps för att göra ansträngningen intensivare. Eftersom främre positionen är så mycket lättre än startpositionen görs dessutom en kort paus för att öka motståndet innan den främre delen påbörjas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar