tisdag 8 juni 2010

Sissy Squat

Sissy Squat involverar uteslutande framsida lår (Quadriceps). En viss anspänning av vadmusklerna sker eftersom man står på tå, men ansträngningen är minimal. Oftast brukar benspark vara den enda isoleringsövningen man gör för framsida lår. Det är också den bästa övningen, men Sissy Squats tränar ett av Quadriceps fyra muskelhuvuden i en annan del av dess rörelseomfång och ger således en värdefull variation. Nackdelen hos Sissy Squat är den ojämna belastningskurvan. Rörelsen är väldigt ansträngande i botten-läget och väldigt lätt i det övre läget. Jreps kan jämna ut det en del, men inte helt. I videon används endast hela repetitioner.

2 kommentarer: