måndag 13 september 2010

Intensitet

Jag har i tidigare inlägg skrivit om hur viktigt det är att balansera träningens intensitet, volym och frekvens. Nästa steg är att förstå de individuella principernas natur. Här följer en kort sammanfattning om intensitet.

Den korrekta vetenskapliga definitionen av intensitet (inom träning) är nyttjad procent av den momentant möjliga viljestyrda muskelkraften. Med intensitet menas med andra ord hur hårt man anstränger sig. 100% intensitet uppnås när man inte längre lyckas genomföra en fullständig repetition med bibehållen teknik trots maximal ansträngning. Det heter då att man tränar till koncentrisk utmattning.

Stressfysiologin säger oss att ju högre intensitet, desto bättre chans för resultat eftersom stimuleringen blir starkare. Stressfysiologin säger också att intensiteten står i ett proportionerligt motsatsförhållande till volym och frekvens, vilket innebär att ju intensivare träningen är, desto mindre (volym) och mer sällan (frekvens) borde man träna för att undvika en negativ effekt.

De flesta tränar inte med tillräckligt hög intensitet. De flesta förstår dock att man får bättre effekt från att anstränga sig hårdare, så varför gör inte alla det? Den vanligaste orsaken är att man helt enkelt inte kan förmå sig att genomlida den smärta det innebär att träna med maximal intensitet. Andra underskattar sin förmåga och inser inte att de skulle orka mer om de bara försökte. Det gäller dock att inte stirra sig blind på att bara göra ytterligare repetitioner till varje pris. Perfekt teknik och full fokus på rätt muskel måste bibehållas, annars är den extra ansträngningen oftast bortkastad.

Nästa del kommer handla om volym-principen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar