fredag 8 oktober 2010

Styrka vs Massa

Ökar du din muskelmassa blir du automatiskt starkare, men det går att bli starkare utan att öka muskelmassan. Detta är möjligt genom att kroppen blir effektivare på att nyttja muskelmassa den redan har genom en bättre kommunikation mellan hjärnan och musklerna. Denna effektivisering representerar mycket av den snabba ökning i styrka som de flesta gör när de börjar styrketräna. En annan bidragande orsak till den snabba utvecklingen beror på att man flyttar sin smärttröskel och lär sig utstå mer obehag, vilket ökar den viljestyrda förmågan att nyttja den muskelmassan man har.

Kroppen ser för övrigt endast syfte i att öka sin styrka. Större muskler är ur kroppens synvinkel ett nödvändigt ont eftersom det är ett sätt att öka styrkan men samtidigt leder till ökade energiutgifter. Kroppen tenderar därför att hellre bli effektivare på att använda den befintliga muskelmassan istället för att öka den. Ökad muskelmassa kan därför generellt vara svårare att träna sig till jämfört med ökad styrka.

Lösningen på problemet är att försvåra för kroppen att endast effektivisera användandet av den befintliga muskelmassan. Detta gör man bäst genom att variera träningen och inte låta kroppen bli effektiv genom att göra samma övningar om och om igen vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år. Eftersom det finns en begränsad mängd kvalitativa övningar för alla muskler finns det anledning att även variera utförandet av övningarna utan att för den saken skull gå utanför ramarna för vad som är effektiv och säker träning. Detta kallas ibland för ”set-variabler” och inkluderar varianter som: Jreps, Pure Negatives, Rest Pause, Drop Set med flera. För den som redan tränar regelbundet, hårt och kvalitativt är desssa specialtekniker avgörande för att kunna vidareutvecklas.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar