söndag 14 november 2010

Värdefull information?

När jag var yngre var jag en stor konsument av "byggar-tidningar" i jakt på värdefull träningsinformation. Efter att jag utbildade mig till Personlig Tränare och speciellt efter att jag kom i kontakt med IART och RTS slutade jag köpa dessa tidningar då jag insåg vilken dålig källa till värdefull kunskap de är.

Bilden nere till vänster säger ganska mycket om kvaliteten i dessa tidningar. Bilden är tagen från tidningen Body och visar hur dåvarande Mr Olympia Ronnie Coleman utför en övning med extremt dålig och farlig teknik. Man skulle kunna tro att bilden används som ett exempel för att visa vad som är dålig teknik, men så är inte fallet.

Majoriteten av träningsartiklarna brukar vara baserade på hur en viss person som tillhör eliten inom body building tränar. En person som med stor sannolikhet har genetiska förutsättningar som inte är i närheten av en normal människa och som dessutom använder stora mängder av steroider, tillväxthormon, smärtstillande med mera. Naturligtvis finns det mycket lite för en "vanlig" människa att lära från detta.
Amerikanska IRON MAN är den enda tidningen av detta slaget som då och då faktiskt publicerar lärorika artiklar skrivna av personer som använder hjärnan lika mycket som musklerna. Det var via en artikel i IRON MAN som jag upptäckte IART. Det var Brian D Johnston, grundaren av IART som skrev artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar