fredag 10 december 2010

Tid per repetition

Vanligtvis rekommenderas ett visst antal sekunder per repetition när man talar om tempo och utförandet av en övning. Det finns de som rekommenderar en explosiv positiv fas på en sekund i kombination med en mer kontrollerad negativ fas på fyra sekunder (1/4). Träningsmetoden som kallas SuperSlow använder ett tempo på tio sekunder i varje fas (10/10). Den vanligaste rekommendationen är två sekunder i den positiva fasen och fyra i den negativa (2/4). I praktiken är vissa av dessa mer lämpliga än andra, men alla är inkorrekta och inkonsekventa då de missar en mycket enkel och avgörande aspekt. Olika övningar är olika långa! Om man jämför en kort rörelse som Shrugs med en lång rörelse som Pulldown blir tempot väldigt olika när man använder samma antal sekunder per repetition, vilket naturligtvis inte är meningen.  Därför är antalet sekunder per repetition ett felaktigt sätt att definiera tempo på. Åtminstone som en generell rekommendation för alla övningar.

Däremot är det väldigt relevant hur många sekunder varje set varar. Det är av större betydelse än hur många repetitioner du gör. Fortsättning följer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar