söndag 2 januari 2011

Hur många reps?

En fråga som ofta ställs är hur många repetitioner man borde göra. På sätt och vis är detta en irrelevant fråga. Kroppen och musklerna håller inte reda på hur många repetitioner du gör. Det är hur lång tid ett set varar i sekunder och minuter som har betydelse. 10 reps skulle exempelvis kunna utföras snabbt på 30 sekunder eller långsamt på 120 sekunder. Exakt lika många reps kan med andra ord ta väldigt olika lång tid och innebära två väldigt olika ansträngningar. Hur lång tid ett set varar kallas för Time Under Tension (TUT).
Förutom att antalet reps är ett underlägset och näst intill irrelevant mått är det dessutom väldigt inkonsekvent och missvisande. Samma antal reps i övningar som innebär olika långa rörelser ger olika TUT och därmed olika träning.
För styrka och muskelmassa skall TUT vara minst 30 sekunder och max 120 sekunder. Oftast bör man hålla sig mellan 60 och 90 sekunder. Det är fördelningen av muskelfibertyp som avgör lämplig TUT.


I denna video presenterar DiscoverStrength en motsvarande förklaring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar