tisdag 26 april 2011

Fit For Fight - Dag 24

Dagens mätning var mycket trevlig läsning! Kroppsvikten har sedan förra tisdagen minskat med 0,7kg och ligger nu på 77,2kg. Morgonvikten ligger för övrigt på 75,9kg. Det bästa av allt var fettprocenten. Förra veckan låg fettprocenten på 14% och idag ligger den på 12,3%. Muskelmassan beräknas ha ökat med 0,7kg och fettmassan har minskat med 1,4kg.

Tanita-vågen vi använder oss av för att göra dessa mätningarna är en av de bästa metoderna man kan använda, men som jag nämnde förra veckan finns det en felmarginal som man behöver ta hänsyn till. Det är vätskebalansen i kroppen som kan lura maskinen att tro att muskelmassan har ökat eller minskat när den egentligen inte har det. Man kan därför inte lita på att resultatet stämmer på hektot, men med hjälp av flera regelbundna mätningar kan man åtminstone vara säker på om fettmassan och muskelmassan rör sig åt rätt håll eller inte.

Peters mätningar har visat en väldigt varierande förändring av muskelmassan. Den har ökat, minskat och sedan ökat igen. Detta beror med stor sannolikhet på vätskebalansen. Det enda vi kan vara säkra på är att muskelmassan inte har minskat, vilket innebär att den minskade vikten (3,4kg) de senaste tre veckorna är ren fettmassa. Med andra ord går allt enligt planen!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar