fredag 30 september 2011

Ytterligare ett byte

Jag glömde av att nämna ytterligare ett byte som kommer göras när jag skrev om de nya maskinerna som är på väg. Bicepsmaskinen på bilden till höger och som står på övervåningen kommer att bytas ut till den på bilden till vänster. Det finns säkert de som gillar den billigare VR1-modellen som vi har idag, men den har ett mycket stor nackdel. Det lättaste motståndet är ofta för lätt och det näst lättaste motståndet är faktiskt ofta för tungt, åtminstone för merparten av de som främst tränar på övervåningen. Sättet som man finjusterar motståndet på är dessutom inte särskilt användarvänligt. Den nya Eagle-modellen har vi visserligen redan ett exemplar av på nedervåningen och kommer således inte tillföra någon ny variation, men den är väldigt mycket mer användarvänlig och kommer kunna användas av så väl de svagaste som starkaste.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar