onsdag 21 december 2011

Hela kroppen vs Split-upplägg

Det finns fördelar med att styrketräna hela kroppen i ett och samma pass, men det finns också fördelar med att inte göra det. Som jag konstaterade i föregående inlägg finns det en gräns för hur lång tid ett pass bör ta, vilket är en begränsning när man tränar hela kroppen. Det går oftast inte att träna hela kroppen med tillräcklig volym och kvalitet inom en lämplig tid.

Tränar man däremot halva eller en tredjedel av kroppen har man samma tidsram att hålla sig inom, men färre muskler att fokusera på, vilket skapar mer utrymme för att ge alla muskler tillräckligt mycket kvalitativ träning. Färre muskler per pass kan även göra det lättare att bibehålla en hög intensitet genom passet, vilket naturligtvis är bra.

Det finns tre sammanhang där styrketräning av hela kroppen i ett och samma pass är en fördel. Det första exemplet är en nybörjare som inledningsvis inte har förmågan att lära sig mer än en handfull övningar. Dessa övningar kan enkelt rymmas inom den lämpliga tiden för hur lång tid ett pass bör ta och det finns därför ingen anledning att dela upp kroppen på olika pass. Däremot är det viktigt att välja övningar kompletterar varandra bra och som tillsammans involverar så många viktiga muskler som möjligt.

Det andra exemplet är den som inte kan eller vill träna mer än en gång per vecka. För att det inte skall bli för lång vila mellan träning av samma muskler är det i ett sådant fall också bäst att träna hela kroppen i varje pass.

Det tredje exemplet för när det är bra att träna hela kroppen i ett och samma pass är när man vill maximera effekten på styrka och kondition med minsta möjliga träning. Detta gör man nämligen bäst med hjälp av cirkelträning i form av intensiv styrketräning för hel kroppen med minimal vila mellan övningarna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar