söndag 12 februari 2012

Fit For Fight 2 - Vecka 5

Jonas har från förra veckan gått ner ytterligare 1,9kg. Detta ger en total viktnedgång på 10,1kg på fem veckor. Fettprocenten var också lägre, men inte i proportion till viktminskningen. Detta skulle kunna bero på förlorad muskelmassa, men eftersom inga andra faktorer indikerar detta, beror det med största sannolikhet på mätmetodens felmarginal.  Det finns därmed ingen anledning att göra några förändringar på mat eller träning kommande veckan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar