söndag 4 mars 2012

Fit For Fight - Vecka 7+8

Idag är det två veckor sedan Jonas förra mätning. Dagens resultat var lika utmärkta som vanligt. Vikten har minskat med ytterligare 1,3kg och fettprocenten har minskat med två procentenheter.

Totalt resultat de första åtta veckorna:
Kroppsvikten har minskat med 12kg från 104,6 till 92,6
Fettprocenten har minskat med 9,7 procentenheter från 22,1 till 12,4

Jonas berättade att träningen inte har varit lika kvalitativ det senaste, men maten har skötts, vilket resultatet visar. Nu är det bara 3kg kvar till målet, vilket borde kunna nås inom fem till sex veckor.


1 kommentar: