fredag 15 augusti 2014

Ordpolisen Del 1: Så här skaffar du en tajt kropp!

Jag är generellt väldigt noga med vilka ord jag använder när jag skriver och pratar. Speciellt när det gäller vetenskapliga påståenden som har med kost och träning att göra, då det är en representation av min kompetens som personlig tränare. För mig är det väldigt enkelt. Om vi skall kunna föra en meningsfull diskussion så måste vi vara överens om viss grundläggande fakta och vilka ord vi använder för att beskriva denna.

Tanken är att detta skall bli en serie med inlägg som handlar om ord och uttryck inom kost och träning som är onödiga, otydliga eller direkt felaktiga och vilseledande, i hopp om ett mer enhetligt språk som hjälper oss att kommunicera bättre med varandra och ta död på seglivade myter.

Detta inlägg handlar om orden "tajt", vilket inte borde användas i en seriös diskussion om hur kroppens form och utseende kan förändras med hjälp av kost och träning. När det används brukar det ofta syfta på samma resultat som man vill beskriva med ordet "fast", vilket är ett mindre klandervärt ordval, men ändå onödigt otydligt när verkligheten är så enkel och tydlig.

Det som enligt min erfarenhet alltid syftas på med dessa uttryck är ett resultat i form av en kombination av ökad muskelmassa och minskad fettmassa. För att nå detta resultat skall man alltså anamma kost- och träningsvanor som bäst bidrar till just ökad muskelmassa och minskad fettmassa. Att nå detta mål är inte nödvändigtvis enkelt, men en korrekt identifikation/definition av vilket resultat man faktiskt strävar efter är en bra om inte avgörande förutsättning för att lyckas.

Jag vill passa på att påpeka att tjejer som vill öka sin muskelmassa inte borde träna annorlunda än vad en kille som vill öka sin muskelmassa borde göra. Träna inte som en tjej och träna inte som en kille, träna som en som vill öka sin muskelmassa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar