söndag 28 december 2014

Bonus-pass med nytt rekord i Ryck

Planen med dagens pass var att avsluta året med ytterligare ett PR på en jämn och fin siffra, nämligen 70kg Stöt. Smärta i handen från Front Squat:en gjorde dock att jag övergav den idén. Jag testade Snatch och den belastningen irriterade inte smärtan alls, så det blev ett Ryck-pass istället.

Jag startade på 20kg och och ökade med 5kg åt gången tills jag kom till 50kg då jag gick över till att öka med 2,5kg åt gången. Jag gjorde ett lyft per vikt. Jag fastnade på 55kg, vilket jag klarade först på 6:e försöket. 60kg klarade jag på 2:a försöket. Jag bestämde mig för att göra så många lyft som möjligt på 60kg. Det andra lyckade lyftet på 60kg gick så pass mycket bättre att jag blev nyfiken på att testa nytt rekord på 62,5kg. Första försöket misslyckades, men det var ett bra försök. Tekniken kändes mycket bättre än tidigare och jag vågade komma under stången mycket bättre. Andra försöket var identiskt med det första, kanske till och med lite bättre. På det tredje försöket klarade jag det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar