onsdag 24 februari 2016

Nu vet jag bättre!

Det ligger väldigt mycket sanning i talesättet "ju mer man lär sig, desto mer förstår man hur lite man vet". Det är cirka 18 år sedan jag började intresserade mig för principerna och mekanismerna som har med kroppens hälsa och prestation att göra och jag lär mig just nu mer än någonsin. Det är få principer som jag har arbetat efter genom åren som visat sig inte vara korrekta eller relevanta. Däremot har jag upptäckt nya principer, insett tidigare negligerade principers relevans samt vidgat min förståelse för hur de skall tillämpas i relation till olika syften.

I detta och kommande inlägg skall jag försöka konkretisera vad detta innebär mer specifikt i praktiken.

SAID (specific adaptation to imposed demand) är en gammal princip som jag har arbetat med hänsyn till länge. Enkelt kan man säga att den innebär att "du blir bra på det du gör". Jag har arbetat efter den principen med hänsyn till många aspekter, men jag har tvivlat på dess relevans när det gäller övningsval i relation till specifika syften.

Om du vill prestera bättre i en specifik övning är det uppenbart att du skall fokusera på att träna den övningen. När det däremot handlar om att exempelvis slå ett rakt slag i ansiktet på någon i egenhet av kampsportare har jag tvivlat på att försöka efterlikna det slaget utanför den specifika kampsportsträningen. Här har jag arbetat efter principen att styrketräningen skall fokusera på att göra musklerna starkare och att separat teknikträning skall lära dig att styra den kraften i rätt riktning. Att försöka efterlikna slaget i styrketräningen skulle inte ha en tillräcklig överförbarhet för att vara värt besväret eller eventuell uppoffring med hänsyn till vilken vikt eller utrustning man blev begränsad till att använda.

Jag har lyckats relativt bra genom att arbeta efter denna filosofin, men jag inser nu att det finns fler faktorer som spelar in och att resultatet kan bli mycket bättre. Jag är fortfarande osäker på hur stor överförbarheten är neurologiskt, men teorin för hur fascia sammanlänkar kroppens muskler och därmed gör musklernas funktion och prestation extremt beroende av varandra gör övningsval väldigt mycket mer intressant och relevant i relation till syfte.

En första konkret slutsats man kan dra av detta är att det ofta är fördelaktigt med stående övningar. Prestation i både vardag och idrott sker huvudsakligen stående och det är därför fördelaktigt att huvudsakligen träna stående enligt SAID-principen.

Det är snart ett år sedan jag började arbeta efter dessa delvis nya principer och under den tiden har jag regelbundet publicerat tips på bra övningar på Instagram. Jag har dock inte skrivit så mycket om övningarna. Det planerar jag däremot att göra här framöver. Stay tuned!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar