lördag 10 december 2016

Utfall med 180 grader vändning

Här kommer den sjätte och hittills svåraste versionen av ett utfall. Denna utförs med varannat ben, fullt djup och 180 graders vändning. Likt den förra varianten med sidoförflyttning bygger denna på tanken att förbereda kroppen på att kontrollera och prestera i olika vinklar.
Om man vill träna på vändningen på ett enklare/lättare sätt kan man undvika att sjunka lika djupt i själva utfallet. Den går även att göra ändå mer utmanande genom att öka hastigheten och trycka ifrån så explosivt som möjligt.
Notera hur armarna hjälper till att driva rotationen av kroppen i vändningen.
Jag upplever att de flesta hittar tekniken i denna övningen relativt enkelt förutsatt att man har koll på grunderna i ett utfall sedan tidigare samt startar långsamt och är noga med att hitta rätt fotarbete.
När man väl hittar tekniken är den riktigt rolig att göra. Orden rolig och utfall brukar ju annars sällan användas tillsammans :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar